Artikels

Hier kun je de lijst vinden met de artikels waarmee wij gedurende dit groepswerk werken!

 • Degrande Kevin: Spijbelbegeleiding: CLB aan zet!
 • Castelain Perrine: Spijbelen (Uit Klasse)
 • Hellebuyck Floris: Het verband tussen spijbelen, voortijdig schoolverlaten en criminaliteit.
 • Groen Hélène: Naar een sterker en gestructureerd en integraal spijbelbeleid.
 • Branswijk Lien: De lege schoolbank. Het Vlaams beleid tegen spijbelen.
 • Hillebrant Steffie: Advies VSK bij de nota: ‘Een sluitende aanpak voor spijbelen en schoolverzuim. Voorstellen voor het Parlement’ van Minister Vandenbroucke.
 • Hallewaert Flore: De lege schoolbank. Het Vlaams beleid tegen spijbelen.
 • Gremonprez Jill: Spijbelplan Mechelen. Samen spijbelen aanpakken.
 • Gruyaert Sofie: Spijbelen aan het einde van het basisonderwijs en het begin van het voortgezet onderwijs: de invloed van de sociale bindingen en zelfcontrole.
 • Hoffius Nele: Kinderen spijbelen, ouders op cursus?

Een Vlaamse game-industrie? Het lijkt een contradictie, maar ze bestaat. In Vlaanderen werden in 2006 voor 150 miljoen aan games verkocht. Met de consoleverkoop erbij gaat het over een jaaromzet van meer dan 200 miljoen euro.
(BERLOZNIK R., Game on! We krijgen er niet genoeg van!, Brussel, 2010)
klik hier voor de volledige publicatie

 • Maes Deborah: Spijbelen - Ik verstopte me op zolder.
 • D'hondt Ansofie: Spijbelen voorkomen en bestrijden 'een zorg voor schoolleiders en onderwijsbeleid'.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License