Decreten

Hier vind je een overzicht van de verschillende decreten die er te vinden zijn i.v.m. spijbelen.

Decreet spijbel begeleiding, een decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau.
klik hier

Decreet leren en werken.
klik hier

De aanpak van spijbelen en absoluut schoolverzuim binnen de Vlaamse Gemeenschap pg.2.
klik hier

Persbericht:
Schoolverzuim voor het eerst in kaart gebracht.
klik hier

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License