Lijsten

Deze pagina dient voor het toevoegen van trefwoordenlijsten, specialisten, organisaties en een bibliografie.
We zullen dit doen aan de hand van 4 word-documenten, om deze pagina overzichtelijk te houden.

Trefwoorden: klik hier

Specialisten: klik hier

Organisaties: klik hier

Bibliografie: klik hier

Rond deze opdracht werden de volgende afspraken gemaakt:
- Diegene die een bepaalde lijst aanvult, verwijdert het vorige word-document en plaatst het nieuwe erop. Zo wordt er één actuele lijst behouden.
- De lijsten moeten ook alfabetisch staan: de laatste die elke lijst aanvult, houdt hier telkens rekening mee!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License