Spijbel Actie Plan

Een gedetailleerd actieplan over spijbelen en schoolverzuim, opgebouwd uit verschillende acties.

Actie 1: Gerichte actiecampagnes over spijbelen.
Actie 2: Betere registratie van afwezigheden.
Actie 3: Ondersteunen van een positief schoolklimaat.
Actie 4: Duidelijke afspraken tussen school en clb.
Actie 5: Leerlingen en ouder nauw betrekken bij opvolging en schoolplicht.
Actie 6: Doelgroepenbeleid.
Actie 7: Heldere afspraken met artsen over medische attesten.
Actie 8: Sterke samenwerking Onderwijs en Welzijn/Gezondheid
Actie 9: Projecten op maat bij ernstige problemen.
Actie 10: Streng als het moet: van gedwongen hulp tot sanctionering.
Actie 11: Stedelijk/Gemeentelijk beleid.
Actie 12: Totale en snelle controle op de leerplicht.

Een overzicht van elk actiepunt:
klik hier

Een overzicht aan de hand van een Powerpoint:
klik hier

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License